Blog

Theo Dermica Switzerland đưa tin


https://dermica.ch/en/news_1355/

Thật vinh dự được chia sẻ với tất cả các khách hàng của chúng tôi, lễ khánh thành diễn ra vào thứ Sáu ngày 22 tuần trước tại Hà Nội, Việt Nam, của một trụ sở mới của Dermica Labourires.

Một liên minh chiến lược mới giữa Dermica và Image Skincare Vietnam để phát triển và đưa vào thị trường các dòng sản phẩm của chúng tôi.

Jordi Molner, CEO của Dermica, nhấn mạnh rằng đây là một công ty có năng lực cao, bước quan trọng để quốc tế hóa thương hiệu của chúng tôi và sự hài lòng khi tìm thấy một công ty có những đặc điểm này để cùng nhau tiếp tục phát triển.

Trong quá trình tìm kiếm cơ hội mới, Dermica đã chuyển cái nhìn của mình sang mở rộng toàn cầu. Đối với các văn phòng thương mại ở châu Âu và châu Phi, các mối quan hệ ở các nước châu Á và Nam Mỹ được thêm vào, để hình thành một mạng lưới kinh doanh toàn cầu và nhân rộng tại các thị trường này mô hình kinh doanh thành công.

Chúng tôi hy vọng rằng sự hợp tác mới này đầy thành công.

Leave a Comment

Your email address will not be published.