Dermica Solution

Dermica cung cấp các loại hỗn hợp khác nhau và các hoạt chất được thiết kế đặc biệt phù hợp với các biểu hiện khác nhau ở mọi loại da. Các hệ thống ứng dụng của chúng tôi cho phép một sự thâm nhập gần như toàn bộ với số lượng cao hơn và sâu hơn vào lớp hạ bì để đạt được kết quả tốt hơn và nhanh hơn theo nhu cầu của từng bệnh nhân.

PPC

Rated 5.00 out of 5

Firmzon

Rated 5.00 out of 5

LiftingZon

Rated 4.00 out of 5

Showing all 9 results

Liên hệ Hotline