Dụng cụ tiêm

Áp dụng chính xác các thành phần hoạt động cho từng liệu pháp cụ thể. Các dụng cụ này đóng vai trò quan trọng trong tất cả các phương pháp điều trị.
Dermica đã chọn các hệ thống tiêm tiên tiến nhất để mang lại hiệu quả và độ chính xác tối đa.

Paskin

Rated 5.00 out of 5

DermaJet

Rated 4.00 out of 5

Showing all 3 results

Liên hệ Hotline