Paskin

New Ultra-fine Needles With Thinner Walls
Two Calibres Available: 31G And 34G
Variety Of Lengths: Triple-Tip Needle: 1.5 Mm / 2.5mm / 3.5 Mm
Single-Tip Needle: 4mm / 8 M

SKU: fur11 Category: Tag:

Description

Hiu qu hơn

Kết quả là cải thiện sự lan tỏa của các thành phần hoạt chất, cho phép dùng cùng 1  lượng dưỡng chất nhưng thẩm thấu và lan tỏa ra những khu vực lớn hơn.

Dễ dàng thoa các sản phẩm có độ trơn cao

Vận chuyển  các thành phần hoạt chất thông qua hệ thống 3 đầu kim khác nhau tạo điều kiện cho việc thoa các sản phẩm có độ  trơn cao. Sử dụng Paskin đầu 3 kim tạo đường dẫn các thành phần có trơn cao thông qua  (chất đệm hyaluronic acid) để giảm thiểu sự thất thoát sản phẩm.

Lan tỏa tốt các thành phần dưỡng chất

Sự sắp xếp hướng đi kim với các góc xiên hướng ra ngoài tạo điều kiện vận chuyển tốt hơn các thành phần dưỡng chất, được lan tỏa trên một khu vực đồng đều hơn. Thông thường, đầu 1 kim đưa các thành phần dưỡng chất tập trung theo hướng góc xiên( 45 độ).

Liên hệ Hotline